SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Informacja z dokonanej oceny ofert w postępowaniu EDU-WM2/2019

Na podstawie przeprowadzonej oceny wg kryteriów obowiązujących w postępowaniu Komisja wskazała do zawarcia umowy następujących Oferentów:
1.W grupie pomocy do przedmiotu Fizyka najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Gregorjan Paulina Kilian, 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 11 obejmująca ogółem 19 oferowanych pozycji za kwotę brutto 16 760,28 zł, z terminem dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.
2.W grupie pomocy do przedmiotu Geografia najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, 19-300 Mielec, ul. Pułaskiego 2A obejmująca ogółem 21. oferowanych pozycji za kwotę brutto 25 037,20 zł, z terminem dostawy do 25 dni od daty podpisania umowy.
3.W grupie pomocy do przedmiotu Matematyka najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Gregorjan Paulina Kilian, 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 11 obejmująca ogółem 17 oferowanych pozycji za kwotę brutto 39 425,90 zł, z terminem dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.
4.W grupie pomocy do przedmiotu Przyroda/Biologia  najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Gregorjan Paulina Kilian, 05-500 Łoziska, ul. Fabryczna 11 obejmująca ogółem
17 oferowanych pozycji za kwotę brutto 14 378,40 zł, z terminem dostawy do 30 dni od daty podpisania umowy.


ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży