SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

„Razem dla rozwoju”

W ramach projektu chcemy wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji. Naszymi partnerami w realizacji projektu są 4 organizacje ukraińskie: 1. Regionalna Fundacja „Rezonans” we Lwowie, przewodniczący fundacji: Olena Grabowska 2. Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Totalna Akcja Poparcia dla Praw Człowieka i Demokracji” w Ługańsku, przewodniczący: Volodymyr Shcherbachenko, 3. Charkowska Obwodowa Fundacja „Alternatywa Społeczna” w Charkowie, przewodnicząca Maria Yasenowska, 4. M’ART /”Młodzieżowa AlteRnaTywa”/ w Czernihowie, przewodniczący Sierhiy Burow. Termin realizacji: lipiec - grudzień 2007.Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r. Projekt skierowany jest do 80 nauczycieli i 20 przedstawicieli lokalnych NGO z małych miejscowości 4 obwodów Ukrainy. Pośrednio /poprzez przeszkolonych nauczycieli/ zamierzamy dotrzeć do uczniów szkół, w których uczą nauczyciele, do ich rodziców i całych społeczności lokalnych. Cele projektu: - kształtowanie umiejętności tworzenia projektów rozwojowych szkoły - kształtowanie umiejętności tworzenia lokalnych partnerstw, które wspólnie będą poszukiwać źródeł finansowania szkolnych projektów - rozwój umiejętności tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz dzieci i ich lepszej przyszłości - zachęcenie nauczycieli do wspólnego opracowania wniosków o finansowanie projektów i złożenie ich w partnerstwie z lokalnymi NGO - stworzenie systemu wsparcia i wymiany doświadczeń na bazie partnerskich NGO W ramach już zrealizowanych działań w lipcu odbyło się spotkanie robocze wszystkich partnerów. Natomiast w sierpniu przeprowadzono cztery cykle szkoleniowe. W 4-dniowych seminariach wzięło udział ponad 100 osób. Byli to nauczyciele i przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych z obwodu lwowskiego, charkowskiego, czernihowskiego i ługańskiego. Zajęcia były prowadzone przez trenerów ukraińskich i ekspertów z Polski. W chwili obecnej uczestnicy szkoleń, korzystając ze wsparcia ukraińskich organizacji partnerskich, opracowują projekty rozwojowe swoich szkół. a my przygotowujemy się do listopadowej wizyty studyjnej, w ramach której zapoznamy 20 osób z polskim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów rozwojowych. Koordynatorem projektu jest Jolanta Tesz. www.polskapomoc.gov.pl

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży