Szkoła Podstawowa w Suchodolinie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Suchodolinie

Suchodolina 1,16-200 Dąbrowa Białostocka
e-mail: sp.suchodolina@sosedukator.pl.
tel. 857121094

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie klasy VIII wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym  z języka angielskiego „Reading bringsusunknownfriends”. Jego głównym założeniem było promowanie nauki języka angielskiego, zachęcenie uczniów do czytania książek w języku obcym, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych, informatycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kreatywności.

            Na etapie szkolnym należało przeczytać podaną przez organizatora lekturę i potem rozwiązać test online z wykorzystaniem aplikacji FORMS. Uczniowie pisali go pod nadzorem komisji konkursowej. Pytania konkursowe zawierały zarówno zagadnienia gramatyczne, jak i leksykalne zawarte w podanej lekturze.

            Każdy chętny mógł sprawdzić się pod kątem wiedzy z języka angielskiego, a przed nadchodzącym egzaminem ósmoklasisty taki trening na pewno się przyda.

 


© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Suchodolinie