Szkoła Podstawowa w Długołęce
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Długołęce

Długołęka 50,19-111 Krypno
e-mail: sp.dlugoleka@sosedukator.pl.
tel. 857169019

Edukacja globalna - szkolny escape room

30 kwietnia zorganizowaliśmy w szkole zajęcia dotyczące edukacji globalnej, uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Długołęce zostali zapoznani m.in. z problemem głodu i ubóstwa na świecie. Uczestnicy poprzez wykonywanie przygotowanych zadań zdobyli wiedzę dotyczącą problemu głodu, miejsc jego występowania oraz skali zjawiska.

Gra, w której wzięli udział miała na celu zmobilizować do podjęcia działań, na rzecz rozwiązywania problemu głodu na świecie, ukazać mechanizmy kształtujące współczesny świat, kształtować myślenie krytyczne młodzieży poprzez przedstawienie faktów, o których rzadko się mówi w debacie publicznej i w mediach, wzmacniać postawę solidarności z ludźmi na całym świecie i empatii wobec nich, zachęcać dzieci do podejmowania odpowiedzialnych wyborów, rozwijać u dzieci i młodzieży poczucie sprawczości poprzez pokazanie możliwości demokratycznego wpływania na kształt świata.

Nietypowa forma w jakiej zostały przeprowadzone zajęcia tj. gra terenowa, znacznie przyczyniła się do zrealizowania wyżej wymienionych celów. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem, aktywnie i ochoczo brali udział w zajęciach.

Mateusz Olechno


© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Długołęce