Szkoła Podstawowa w Choszczewie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Choszczewie

Choszczewo 62, 11-731 Sorkwity
e-mail: sp.choszczewo@sosedukator.pl.
tel. 897428111

SZKOŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu Instytutu Edukacji Pozytywnej „Myślę pozytywnie”. Jest to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt sfinansowany został ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego jest oparty na strukturze modularnej - częściach budujących system wsparcia edukacji na rzecz zdrowia psychicznego o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. Każdy z modułów przewiduje funkcjonowanie podmodułów tematycznych, które mogą być dopasowywane do różnych uwarunkowań lokalnych (zróżnicowanych wyzwań i trudności w specyfice zdrowia psychicznego w danym środowisku):

  • kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne;
  • budowanie konstruktywnego systemu wartości;
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
  • przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

Ruszamy od lutego 2020.


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Choszczewie