SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu wspólfnansowanego przez PFRON

W okresie od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania na  rzecz  dzieci w wieku 0 -12 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. Prowadzono systematyczną, kompleksową rehabilitację i działania  profilaktyczne oraz zindywidualizowane wsparcie  27 beneficjentów projektu, w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, który w przyszłości zaowocuje prawidłowym funkcjonowaniem w sferze społecznej i zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym. Realizowaliśmy również zadania z zakresu ogólnodostępnego poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego.

Realizatorzy zadania wykorzystywali skrzętnie każdą możliwość, każdą zaoszczędzoną złotówkę/ np. z tytułu obniżonych kosztów wynagrodzeń z powodu zwolnień lekarskich / , by beneficjenci ostateczni mogli uzyskać  jak najwięcej  wsparcia i pomocy. Kontynuowaliśmy realizację postanowień wprowadzonego w 2017 roku regulaminu zatrudniania i wynagradzania kadry projektu w celu zracjonalizowania  wydatków na wynagrodzenia. Bardzo dobre efekty osiągnęliśmy dzięki wprowadzeniu przy umowach o pracę zasady  wypłacania wynagrodzeń za obowiązujące pensum (88 h miesięcznie) natomiast godziny dodatkowe są wykazywane i opłacane tylko wówczas, gdy zostały faktycznie zrealizowane.

W ciągu 12 miesięcy trwania II etapu  zadania zrealizowaliśmy ogółem na rzecz naszych beneficjentów 19303,1 godzin zaplanowanych świadczeń i terapii specjalistycznych, w tym :

  • terapie specjalistyczne,  łącznie 15299,1  h

Terapia pedagogiczna, uczestniczyło 27 beneficjentów zadania plan 3240h,realizacja 3331 h (+ 91 h)
Terapia zajęciowa grupowa; uczestniczyło 27 beneficjentów. plan 1080 realizacja 1094,5 h (+ 14,5 h)
Terapią  zajęciową  indywidualną  dla dzieci autystycznych objęliśmy 8 beneficjentów plan 960 h, realizacja 980 h (+ 20 h)
Terapia SNOELZEN /sala doświadczania świata/ 21 beneficjentów pracowało w siedmiu trzyosobowych grupach  plan 336 realizacja 347 h (+ 11 h)
Terapia integracji sensorycznej,  indywidualna. plan 960 h, realizacja 960 h
Terapia integracji sensorycznej, indywidualna - dla dzieci autystycznych; plan 960 h, realizacja 960 h
Terapia ped. dzieci z uszkodzeniem wzroku; terapia widzenia; plan 240 h, realizacja 244 h (+ 4 h)
Terapia dzieci z uszkodzeniem wzroku; Orientacja przestrzenna.Plan 240 h realizacja 241, h (+1 h)
Logoterapia Indywidualna plan 1152h zrealizowano 1195 h (+43h)
Logoterapia grupowa ; plan 384 h, realizacja 402,5 h(+ 18,5)
Terapia psychologiczna indywidualna ; plan 912 h zrealizowano 912 h
Terapia psychologiczna grupowa; plan 432h, realizacja 441h (+9 h)  
Psychoterapia indywidualna  dla dzieci z niepełnosprawnością  sprzężoną ;
plan 768 h, realizacja 830 h (+ 62 h)
Biofeedback ; plan 288 h, realizacja 288 h
Kinezyterapia indywidualna; plan 1440 h, realizacja 1440,23  h (+0,23)
Kinezyterapia grupowa plan 180 h, realizacja 180
Masaż leczniczy całościowy ; plan 360 h, realizacja 360.81 h (+0.81)
Masaż leczniczy miejscowy; plan 475,2 h, realizacja 487,14 h (11,94)
Fizykoterapia; plan 360 h, realizacja 371,77 h (+11,77h)
Hydroterapia; plan 475,2 h, realizacja 481,15 h (+5,95 h )
Terapia lecznicza Grota Solno – Jodowa; plan 100 h, realizacja 112h (+12)

  • transport i opieka  3480 h

Transport dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Wsparcia i opieka; plan 3360 h, realizacja 3480 h (+120)

  • poradnictwo 144 h

Poradnictwo ; plan ogółem 144 h, realizacja 144 h

Planowaliśmy 18 702 h zrealizowaliśmy 19159,1 ( bez poradnictwa realizowanego w ramach wolontariatu )     Zrealizowaliśmy o  457 h  więcej niż  godziny przewidziane w projekcie, stanowi to wzrost 2,38  %

Realizacja  zwiększonej liczby godzin była możliwa dzięki zastosowaniu racjonalnych metod wynagradzania  tj wydzielenia w umowach godzin ponadwymiarowych i wypłacania wynagrodzeń tylko za godziny faktycznie zrealizowane. Wykorzystano również wszystkie kwoty zaoszczędzone z tytułu obniżonych wynagrodzeń  z tytułu zwolnień lekarskich.

 

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2021 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży