SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Nowy rok szkolny 2021/22

    Nowy rok szkolny 2021/22 przyniósł w Stowarzyszeniu kilka bardzo istotnych zmian organizacyjnych. Z przykrością informujemy, że ze względów demograficznych i ekonomicznych byliśmy zmuszeni wygasić z dniem 31 sierpnia 2021 następujące szkoły :

  1. Szkołę Podstawową w Cichym, Gmina Świętajno, prowadzoną przez „Edukatora” od roku 2006
  2. Szkołę Podstawową w Romanowie, Gmina Karniewo, prowadzoną przez „Edukatora” od roku 2012
  3. Szkołę Podstawową w Stypułkach Święchach, Gmina Kobylin Borzymy prowadzoną przez „Edukatora” od roku 2012

Bardzo dziękujemy Dyrektorom i Kadrze Pedagogicznej wygaszonych szkół za wiele lat wspaniałej służby dla dobra uczniów i lokalnych środowisk. Dziękujemy naszym uczniom i ich rodzicom za wspólne lata, za przedłużenie okresu funkcjonowania wygaszonych szkół dla dobra wspólnego. Serdecznie dziękujemy Władzom Gminy Świętajno, Gminy Karniewo oraz Gminy Kobylin Borzymy za bardzo dobrą, partnerską i owocną współpracę. Dzięki Państwa empatii i gospodarskiej trosce o małe szkoły udało się przedłużyć ich funkcjonowanie ku pożytkowi lokalnych środowisk a przede wszystkim dla dobra dzieci.
D Z I Ę K U J E M Y !
     Z radością informujemy, że na wniosek Władz Gminy Działdowo przejęliśmy od września obowiązki organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. ks. St. Wincentego Frelichowskiego  w Turzy Wielkiej woj. warmińsko mazurskie. Bardzo dziękujemy Władzom Gminy Działdowo za  powierzenie nam szkoły, za wspaniałą współpracę w całym procesie formalno – organizacyjnym, dotyczącym przekazywania placówki.
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej, całej kadrze pedagogicznej, uczniomi rodzicom życzymy, by nasza wspólna praca i nauka przyniosły nam wiele satysfakcji i radości z rozwijania zainteresowań , zdobywania wiedzy i umiejętności.
    W bieżącym roku szkolnym Stowarzyszenie „Edukator” jest organem prowadzącym 38 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w pięciu województwach :

  • mazowieckie – 4 szkoły
  • podlaskie – 19 szkół
  • podkarpackie – 1 szkoła
  • lubelskie - 6 szkół
  • warmińsko mazurskie – 8 szkół

Prowadzimy również dwa przedszkola miejskie w Łomży, dwa przedszkola wiejskie, dwa żłobki oraz Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy „Szansa” w Łomży.

    W swojej codziennej pracy szczególną troską otaczamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci z rożnymi niepełnosprawnościami i mikro deficytami rozwojowymi. Dwie nasze placówki posiadają status integracyjnych:

Dzieciom niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  pomagamy
w ramach trzyletniego projektu pt „Długofalowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja szansą na rozwój i samodzielność dzieci niepełnosprawnych" współfinansowanego z funduszy PFRON
     Jest to projekt wieloletni, realizowany od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 r

                                             Barbara Kuczałek
                                             Prezes Zarządu
                                           Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży