SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Szkoła – ośrodkiem aktywności obywatelskiej

Projekt jest finansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r. Jego działania mieszczą się w dotyczą edukacji w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umacniania demokracji i praw człowieka oraz rozwoju szkolnictwa społecznego. Termin realizacji: 25 sierpnia – 31 grudnia 2006 Pobudzenie aktywności w środowisku nauczycieli i motywowanie ich w kierunku współpracy ze społecznościami lokalnymi. Uczynienie ze szkół centrów lokalnej aktywności, działających na rzecz społeczności lokalnych, wzmacniających ich podmiotowość. Pośrednio /poprzez stały wpływ nauczycieli/ kształtowanie postawy prospołecznej młodzieży w kierunku akceptacji wartości demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, pobudzenie aktywności społecznej młodych ludzi. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wartości i procedur demokratycznych. W ramach projektu chcemy przygotować 75-osobową grupę nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z 3 rejonów Federacji Rosyjskiej (ałtajski, chakaski, penzeński) do:

  • nowoczesnego nauczania praw człowieka w szkołach,
  • animowania uczniowskich działań na rzecz środowiska lokalnego,
  • uczynienia ze szkół centrów lokalnej aktywności,
  • animowania współpracy pomiędzy nauczycielami i szkołami wspieranej przez lokalne organizacje pozarządowe.

W działaniach tych grupę będzie wspierać doświadczona kadra trenerów i koordynator projektu z Krasnojarskiej Regionalnej Społecznej Organizacji Młodzieżowej Centrum „Rozwój na szczeblu lokalnym”. Decyzja o współpracy Stowarzyszenia „Edukator” z Krasnojarską Regionalną Społeczną Organizacją Młodzieżową Centrum została podjęta podczas wspólnych warsztatów polskich i rosyjskich przedstawicieli NGO, które odbyły się 26-27 czerwca br. w Fundacji im. S. Batorego w ramach programu Wschód-Wschód. Możliwość wzajemnego poznania się i podzielenia posiadanym doświadczeniem zbliżyła nas do siebie. Okazało się, że obie organizacje mają podobny profil działań i obie pracują w środowiskach oświatowych. Podczas warsztatów został opracowany wstępny kształt wspólnego projektu. Jest to nasz pierwszy wspólny projekt. Koordynatorem projektu jest p. Jolanta Tesz. W ramach projektu przygotowaliśmy 69-osobową grupę nauczycieli i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z 3 rejonów Federacji Rosyjskiej (ałtajski, chakaski, penzeński) do:

  • nowoczesnego nauczania praw człowieka w szkołach,
  • animowania uczniowskich działań na rzecz środowiska lokalnego,
  • uczynienia ze szkół centrów lokalnej aktywności,
  • animowania współpracy pomiędzy nauczycielami i szkołami wspieranej przez lokalne organizacje pozarządowe.

4-dniowe warsztaty prowadzone były w Penzie i Krasnojarsku we wrześniu i październiku. Kolejnym działaniem była wizyta studyjna w dn. 26.11-02.12, podczas której 16 gości z regionu Ałtaju, Chakasji i Penzy zapoznawało się z działaniem szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator”, organizacjami wspierającymi inicjatywy społeczne oraz stowarzyszeniami zajmującymi się aktywizacją środowisk lokalnych, a zwłaszcza środowisk wiejskich. Wszystkie spotkania, służące wymianie doświadczeń, wywarły ogromne wrażenie na rosyjskich uczestnikach. Jednak do najmilszych należą te, które zaowocowały osobistymi relacjami, rozmowami z gospodarzami – a było tych spotkań niemało. Zarówno z działaczami organizacji pozarządowych, nauczycielami i uczniami szkół „Edukatora”, przedstawicielami władz samorządowych. Goście odwiedzili Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Zambrowie, szkoły wiejskie w Bargłowie, Fornetce, Tymiankach-Buciach, sekretariat programu „Szkołą z klasą”, Federację Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Izbę Regionalną w Janowszczyźnie. Grupa, która przebyła ponad 4000 km /podróż niektórych gości trwała 29 godzin/ nie tylko sama się uczyła, podpatrywała, ale także opowiadała o swojej ojczyźnie, o regionach skąd przyjechała. Dla wielu uczniów zaskoczeniem była i odległość, którą pokonali goście i temperatury, które u nich teraz panują /-27 st. C/. Urzeczeni polską gościnnością, otwartością w sobotę goście rozpoczęli swoją podróż powrotną, aby w swoich szkołach, organizacjach przekazać to, czego doświadczyli, a co jest zaprzeczeniem opinii o złych stosunkach polsko-rosyjskich. Widać na szczeblu lokalnym, na stopie przyjacielskich kontaktów, rozmów nauczyciela z nauczycielem, rosyjskiego radnego z polskim wójtem jest to możliwe.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży