SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Rozpoczynamy kolejny projekt w Gruzji

Stowarzyszenie "Edukator" otrzymało dotację z MSZ RP na realizację projektu "Strategie Rozwoju Edukacji Przedszkolnej". Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2011 roku w Gruzji w regionie Racha-Lechkhumi, w powiatach: Oni, Ambrolauri, Tsageri i Lentekhii oraz w Polsce. Celem projektu jest wsparcie procesów decentralizacji, rozwoju regionalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wdrożenie lokalnych strategii edukacji przedszkolnej.

W ramach realizacji projektu planujemy:

- opracować Lokalne Strategie Edukacji Przedszkolnej, - stworzyć alternatywne grupy przedszkolne, - przeszkolić grupę gruzińskich nauczycielek w zakresie metodyki pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami, - zorganizować wizytę studyjną do Polski, w celu przekazania polskich doświadczeń z zakresu pracy alternatywnych grup przedszkolnych i metodyki pracy z dziećmi, - przeszkolić grupę gruzińskich rodziców z zakresu metod wspierania rozwoju dziecka, - przeszkolić polskich nauczycieli gimnazjów z zakresu realizacji szkolnych projektów edukacji rozwojowej, - opracować i upowszechnić materiałów metodycznych o Gruzji dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Partnerami "Edukatora" w realizacji projektu są: International Association Civitas Georgica

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży www.odnlomza.pl

„Projekt jest/był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.”

www.polskapomoc.gov.pl

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży