SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Przedszkole centrum społeczności lokalnej

Od marca 2010 roku Stowarzyszenie "Edukator" realizuje kolejny projekt z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej i aktywizowania środowisk lokalnych na terenie Gruzji. Projekt realizujemy na terenie 5 samorządów w 3 regionach: Ozurgeti i Chokhatauri  /Guria,/ Zugdidi i Senaki /Samegrelo/ oraz Khashuri /Shida Kartli/. Samorządy te wyraziły chęć utworzenia i wdrożenia lokalnych strategii edukacji przedszkolnej oraz udostępniły pomieszczenia do utworzenia grup przedszkolnych. W ramach działań projektu w tych regionach utworzymy  i wyposażymy 10 ośrodków edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, przygotujemy nauczycielki do pracy z grupą różnowiekową, zapewnimy stałe wsparcie metodyczne. Liczymy, że przedstawiciele społeczności, w których powstaną ośrodki, zaangażują się w lokalne inicjatywy na rzecz dzieci i edukacji. Projekt realizujemy w partnerstwie z gruzińską organizacją International Association "Civitas Georgica"  oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Koordynatorem projektu jest Marzena Rafalska.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży