SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

I etap projektu „Alternatywna edukacja przedszkolna w Gruzji”

W czerwcu 2009 Stowarzyszenie „Edukator” rozpoczęło realizację I etapu projektu „Alternatywna edukacja przedszkolna w Gruzji”. Projekt realizowany jest w 3 rejonach Gruzji – Gardabani, Sagarejo, Lanchkhuti. Celem projektu jest wsparcie demokratyzacji i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie i funkcjonowanie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji przedszkolnej na bazie polskich doświadczeń. Projekt współfinansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Przemiany w Regionie – RITA administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Civitas Georgica z Tbilisi i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. W lipcu przedstawiciele „Edukatora” i Civitas Georgica opracowali strategię współpracy w zakresie prowadzenia alternatywnej edukacji przedszkolnej w Gruzji. Od czerwca do sierpnia gruziński partner przeprowadzał spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych, którzy zainteresowani byli naszą inicjatywą. Do udziału w projekcie wybrano 3 rejony, które zadeklarowały chęć tworzenia Lokalnej Strategii Edukacji Przedszkolnej. Kolejnym działaniem było utworzenie alternatywnych przedszkoli. W każdym z rejonów powstały po 2 przedszkola, w których 3 razy w tygodniu po 6 godzin odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat. W chwili obecnej przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji oświatowej, nauczyciele tworzą Lokalne Strategie Edukacji Przedszkolnej. Prace nad strategiami zapoczątkowało wrześniowe seminarium w Tbilisi, w którym uczestniczyli przedstawiciele 3 rejonów. Bieżącego wsparcia samorządom udzielają koordynatorzy i doradcy projektu. W przyszłym roku opracowywanie autorskiego Programu Pracy Alternatywnych Przedszkoli rozpoczną nauczycielki. W ramach projektu zaplanowane jest także działanie skierowane do społeczeństwa polskiego – szkolenie z edukacji globalnej dla nauczycieli z woj. podlaskiego. Odbędzie się ono w marcu 2010 roku. Koordynatorem projektu jest p. Marzena Rafalska.

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży