Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

Plac Wolności 1, 19-504 Dubeninki
e-mail: sp.zytkiejmy@sosedukator.pl.
tel. 876159708

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu i w szkole informujemy, że nauczyciele naszej szkoły będą przekazywali treści nauczania drogą mailową. Uczniowie mają obowiązek zapoznać się z zadaniami oraz instrukcjami dotyczącymi samodzielnej pracy. Nauczyciele będą sprawdzać postępy uczniów na podstawie otrzymywanych informacji zwrotnych. Konkretne formy weryfikacji wiedzy ustalone zostaną przez nauczycieli prowadzących poszczególne przedmioty.

Prosimy o wspomaganie dzieci i młodzieży w systematycznej pracy. W razie pytań lub problemów z procesem nauczania na odległość prosimy zwracać się do Dyrektora Szkoły p. Mirosława Sidora, tel.: +48 696480532.

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach