Szkoła Podstawowa w Zawistach Dworakach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Zawistach Dworakach

Zawisty Dworaki 58, 07-325 Boguty Pianki
e-mail: sp.zawistydworaki@sosedukator.pl.
tel. 864782313

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania

INFORMACJA DLA UCZNIA , RODZICA, NAUCZYCIELA

W związku z kontynuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole, proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie do 10 kwietnia 2020 r.  Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. W nauczaniu na odległość wykorzystywana będzie komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej, platform edukacyjnych w szczególności „e-podręczniki”, dostępnych programów edukacyjnych
i komunikatorów oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny.

Przygotowane przez nauczyciela materiały zawierają treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji;

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności;

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego.

Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Kontaktowanie się z nauczycielami odbywa się według tygodniowego rozkładu zajęć. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor Szkoły będzie informowała na bieżąco.

KILKA WSKAZÓWEK DLA WSZYSTKICH – JAK SIĘ UCZYĆ ?

Odpowiadając na pytanie „Jak się uczyć?” możemy wykorzystać sześć wskazówek, które są odpowiedzią na postawione poniżej pytania dodatkowe i mogą pomóc
w nauce na odległość.

Oto one: Kto? Kiedy? Dlaczego? Co? Jak? Gdzie?

KTO się będzie uczył?

- Ja!

DLACZEGO?

- Bo to ważne dla mojej przyszłości.

KIEDY?

- Codziennie po troszeczku. Jeżeli przez kilka dni nic nie będę robić, materiał się zgromadzi i nauka stanie się męcząca.

Trzeba sobie tak zorganizować czas, aby wywiązać się z obowiązków szkolnych i  jeszcze mieć czas na odpoczynek i inne zajęcia.

GDZIE?

- W domu - gdzie chcesz, gdzie ci wygodnie, gdzie najlepiej się skupisz.

CZEGO się uczyć?

- Niezbędne materiały dostarczą Tobie nauczyciele poszczególnych przedmiotów drogą e-mailową, komunikując się z Tobą telefonicznie oraz wykorzystując dostępne komunikatory.

Nie wolno zaniedbywać przedmiotu, który uważamy za mniej interesujący, gdyż wszystkie umiejętności mogą być nam przydatne w dalszej edukacji.

JAK się uczyć?

- Wyrabiać w sobie samodyscyplinę i robić we właściwym czasie to, co mamy do wykonania.

Starać się podchodzić do nauki z ochotą, poświęcać nauce wystarczająco dużo czasu, ale nigdy tyle, by stała się nudnym obowiązkiem. Ucząc się dłużej robimy przerwy.

UCZ SIĘ SYSTEMATYCZNIE, NIE ODKŁADAJ NAUKI NA PÓŹNIEJ.

CODZIENNE POWTÓRKI SĄ SKUTECZNIEJSZE NIŻ KILKUGODZINNA NAUKA.

Prace domowe

  • Na początek wykonuj łatwe zadania, potem trudniejsze, a na koniec zostaw najprostsze ćwiczenia.
  • W miarę możliwości zmieniaj aktywności i przedmioty tak, by następowały po sobie przedmioty jak najmniej podobne do siebie, zadania pisemne zaś odrabiaj
    na przemian z ustnymi.

 

 

© 2021 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Zawistach Dworakach