Szkoła Podstawowa w Węgrze
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Węgrze

Węgra 26, 06-415 Czernice Borowe
e-mail: sp.wegra@sosedukator.pl.
tel. 236746192

Kalendarz zmian od 18 maja...

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

- możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;

- wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;

- możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

- możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;

- organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

- organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;

- możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

- organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży


© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Węgrze