Szkoła Podstawowa w Suchodolinie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Suchodolinie

Suchodolina 1,16-200 Dąbrowa Białostocka
e-mail: sp.suchodolina@sosedukator.pl.
tel. 857121094

KONKURS PLASTYCZNY „BARWY OJCZYZNY”

Regulamin konkursu plastycznego

„BARWY OJCZYZNY”

Organizatorzy:

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Patronat:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Cele konkursu:

- Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.

- Kształtowanie postaw patriotycznych.

- Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego w okresie epidemii.

- Motywowanie do wspólnej pracy, zaangażowania i aktywności dzieci i rodziców.

Kategorie:

Kategorie zostały podzielone według wieku autorów prac:

- I kategoria: od 4 do 6 lat,

- II kategoria: od 7 do 9 lat,

- III kategoria: od 10 do 12 lat,

- IV kategoria: od 13 do 15 lat.

Technika prac:

Technika dowolna:

- rysunek,

- malarstwo,

- wyklejanka itp.

Format pracy A4 lub A3.

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby (dzieci i młodzież), które do 29 maja 2020 r. /piątek/ prześlą zdjęcia lub skany prac mailem na adres mgok-db@o2.pl, przy pomocy Messengera bądź dostarczą pracę osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia P.P. 4.

2. Prace należy opisać w następujący sposób: Imię oraz wiek dziecka.

3. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko.

Ocena konkursu:

Komisja oceni przesłane zdjęcia prac i zakwalifikuje do drugiego etapu prace najwyżej ocenione. Zakwalifikowane prace należy dostarczyć do M-GOK w terminie do 5 czerwca 2020 r. Wówczas komisja wyłoni najlepsze prace oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Nagrody:

Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do drugiego etapu otrzymają nagrody rzeczowe.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrody będzie można odebrać w M-GOK po rozstrzygnięciu konkursu.

Udział w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych rodzica (profil na Facebooku) oraz danych osobowych dziecka (imię oraz wiek) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej (dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizowanego konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).


© 2021 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Suchodolinie