Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach

Stare Bajki 51 ,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.starebajki@sosedukator.pl.
tel.857384348

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Tabela przedstawia wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
 Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
 rok szkolny 2022/2023

nr szkolny

przedmiot/
rodzaj zajęć

tytuł podręcznika (nr dopuszczenia MEN; inne)

uwagi

Oddział przedszkolny

Nr 1/2022

wychowanie przedszkolne

 Supersmyki - Poziom A. Pakiet. Sugerowana grupa wiekowa: Trzylatek/ Wiesława Żaba-Żabińska,  // MAC

rodzice kupują we własnym zakresie 

wychowanie przedszkolne

Supersmyki - Poziom A+. Pakiet. Sugerowana grupa wiekowa: Czterolatek/ Wiesława Żaba-Żabińska // MAC

rodzice kupują we własnym zakresie

wychowanie przedszkolne

Supersmyki - Poziom B. Pakiet. Sugerowana grupa wiekowa: Pięciolatek/ Wiesława Żaba-Żabińska // MAC

rodzice kupują we własnym zakresie

I ETAP EDUKACYJNY
 

KLASA I

Nr 2/2020

Religia

„Pan Bóg jest naszym Ojcem” – podręcznik z ćwiczeniami dla klasy pierwszej szkoły podstawowej //pod red. ks. Pawła Płaczka/ Św. Wojciech  (AZ-1-01/18)

rodzice kupują we własnym zakresie

Nr 1/2018

 

Edukacja wczesnoszkolna

PodręcznikSzkolni przyjaciele - klasa I. Podręcznik część 1, 2, 3, 4

Matematyka: część 1 i 2.

- Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz/WSiP (dop. 813/1/2017; 813/2/2017)

Karty pracy:
Szkolni przyjaciele - cześć 1 - 4; Matematyka - część 1-2. /WSiP/

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nr 2/2018

Język angielski

New English Adventure 1. Podręcznik do szkoły podstawowej. Poziom 1 –T. Lochowska, C. Bneni, konsultacja M. Bogucka/Pearson (819/1/2017) Ćwiczenia: " New English Adventure 1"

KLASA II

Nr 1/2021

Religia

„Kochamy Pana Jezusa” – klasa II//red. Ks J. Szpet, D. Jackowiak/ Św. Wojciech  (AZ-11-01/10-PO-1/11)

rodzice kupują we własnym zakresie

Nr 1/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

PodręcznikSzkolni przyjaciele - klasa II. Podręcznik część 1 - 2

Matematyka: część 1.

- Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz/WSiP
(dop. 813/3/2018)

Karty pracy:
Szkolni przyjaciele - cześć 1 - 2; Matematyka - część 1. /WSiP/

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nr 2/2019

Edukacja wczesnoszkolna

PodręcznikSzkolni przyjaciele - klasa II. Podręcznik część 3 - 4

Matematyka: część 2.

- Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz/WSiP
 (dop. 813/4/2018)

Karty pracy:
Szkolni przyjaciele - cześć 3 - 4; Matematyka - część 2. /WSiP/

Nr 3/2019

Język angielski

New English Adventure. Poziom 2. Podręcznik do szkoły podstawowej. – Via Lambert, Anne Worall, Arek Tkacz, konsultacja M. Bogucka/Pearson (819/2/2018)
Ćwiczenia: " New English Adventure 2"

KLASA III

Nr 2/2022

Religia

„Pan Jezus nas karmi” – klasa III//red. Ks dr Paweł Płaczek/ Św. Wojciech  

rodzice kupują we własnym zakresie

Nr 3/2020

 

Edukacja wczesnoszkolna

PodręcznikSzkolni przyjaciele - klasa III. Podręcznik część 1 - 2

Matematyka: część 1.

- Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz/WSiP
(dop. 813/5/2019)

Karty pracy:
Szkolni przyjaciele - cześć 1 - 2; Matematyka - część 1. /WSiP/

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja wczesnoszkolna

PodręcznikSzkolni przyjaciele - klasa III. Podręcznik część 3 - 4

Matematyka: część 2.

- Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz/WSiP
 (dop. 813/6/2019)

Karty pracy:
Szkolni przyjaciele - cześć 3 - 4; Matematyka - część 2. /WSiP/

Nr 4/2020

Język angielski

New English Adventure. Poziom 3. Podręcznik do szkoły podstawowej. – Anne Worall, Arek Tkacz, Tessa Lochowska/Pearson (819/3/2019)
Ćwiczenia: " New English Adventure 3"

II ETAP EDUKACYJNY

KLASA IV

Nr9/2013  

Religia

„Jestem chrześcijaninem” – podręcznik dla kl. IV szkoły podstawowej. J. Szpet, D. Jackowiak  – wyd. Św. Wojciech (AZ-21-01/10-PO-1/11)

rodzice kupują we własnym zakresie

Nr 2/2021

Język polski
 

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej./ Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz – Nowa Era (907/1/2017) + ćwiczenia

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nr 3/2021

Historia
 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski / Nowa Era (877/1/2020/z1)

Nr 8/2015

Język angielski

„English Class”. Poziom A1. /J. Cronford, G. Fruem, A. Tkacz/ Pearson (840/1/2017) + ćwiczenia

Nr 4/2021

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz / wyd. Nowa Era (863/2019/z1) + ćwiczenia

Nr 5/2021

Matematyka
 

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część 1 i 2.Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska/ wyd. Nowa Era (875/1/2017) + ćwiczenia

Nr 6/2021

Informatyka

„Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. - Michał Kęska/ Nowa Era (847/1/2020/z1)

Nr 7/2017

Muzyka
 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. - Monika Gromek, Grażyna Kilbach / Nowa Era (852/1/2017)

Nr 8/2017

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. - Jadwiga Lukas, Krystyna Onak/ Nowa Era  (903/1/2017).

KLASA V

Nr 5/2020

Religia

„Bóg szuka człowieka” – podręcznik z ćwiczeniami dla klasy piątej szkoły podstawowej./ ks. Marcin Wojtasik, red. Beata Zawiślak  – wyd. Św. Wojciech (AZ-2-01/18)

rodzice kupują we własnym zakresie

Nr 3/2022

Język polski
 

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej./ Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz – Nowa Era (907/2/2018) + ćwiczenia

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nr 4/2018

Historia
 

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej - Grzegorz Wojciechowski/ Nowa Era (877/2/2018)

Nr 5/2018

Język angielski

„English Class”. Poziom A1+. /J. Cronford, G. Fruem, A. Tkacz/ Pearson (840/2/2018) + ćwiczenia

Nr 6/2018

Biologia
 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. - Marian Sęktas, Joanna Stawarz/ wyd. Nowa Era (844/1/2018) + ćwiczenia

Nr 7/2018

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.- Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz/ Nowa Era (906/1/2018)

Nr 4/2022

Matematyka
 

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. Część 1 i 2.Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska/ wyd. Nowa Era (875/2/2018) + ćwiczenia

Nr 5/2022

Informatyka

„Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. - Michał Kęska/ Nowa Era (847/2/2021/z1)

Nr 10/2018

Muzyka
 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. - Monika Gromek, Grażyna Kilbach / Nowa Era (852/2/2018)

Nr 11/2018

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. - Jadwiga Lukas, Krystyna Onak/ Nowa Era  (903/1/2017).

KLASA VII

Nr 6/2022                       

Religia

„Bóg wskazuje nam drogę” – podręcznik dla kl. VII szkoły podstawowej red. s. B.  Zawiślak, ks. dr M. Wojtasiuk– wyd. Św. Wojciech

rodzice kupują we własnym zakresie

Nr 14/2018           

                       

Język polski

„Między nami”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. - Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka/ GWO (867/4/2017) +  ćwiczenia

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nr 6/2020           

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak/ Nowa Era (877/4/2020/z1)

Nr 16/2018

Język angielski

„English Class”. Poziom A2+. B. Hustings, S. Mckinley, A. Tkacz/Macmillan (840/4/2017) + ćwiczenia

Nr 8/2020

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. - Małgorzata Jefimow/ wyd. Nowa Era (844/3/2020/z1)

Nr 18/2018

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. - Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka/ GWO (780/4/2017)

Nr 7/2020

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. - Grażyna Koba/ Nowa Era ( 847/4/2020/z1)

Nr 20/2018

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. - (785/1/2017) + ćwiczenia

Nr 21/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska/ Nowa Era (885/1/2017)

Nr 9/2020

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. - Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał/ Nowa Era ( 906/3/2019/z1)

Nr 10/2020

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Monika Gromek, Grażyna Kilbach / Nowa Era (852/4/2020/z1)

Nr 11/2020

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. - Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak/ Nowa Era  (903/4/2020/z1).

Nr 12/2020

Język niemiecki

Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej- Ewa Kościelniak-Walewska/ Nowa Era (838/1/2017) + ćwiczenia

KLASA VIII

Nr 13/2019           

           

Język polski

,,Między nami”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej. - Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Kamila Krzemieniewska-Kleban/ GWO (867/5/2018) + ćwiczenia

sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nr /2021

Historia

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej - R. Śniegocki, A. Zielińska/ Nowa Era (877/5/2021/z1)

Nr /2021

Język angielski

English Class. Poziom B1 ”.  Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz /Pearson (840/5/2017) + ćwiczenia

Nr /2021

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. -  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas / wyd. Nowa Era (844/4/2021/z1)

Nr /2021

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. - Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał/ Nowa Era (906/4/2021/z1)

Nr 18/2019

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. - Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka/ GWO (780/5/2018) + ćwiczenia

Nr 19/2019

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej. - Grażyna Koba/ Nowa Era (847/5/2018)

Nr 20/2019

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin (785/2/2018) + ćwiczenia

Nr 21/2019

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. - Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska/ Nowa Era (885/2/2018)

Nr /2021

Język niemiecki

Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej - Ewa Kościelniak-Walewska/ Nowa Era (1096/2/2021) + ćwiczenia

Nr /2021

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski/Nowa Era (874/2021/z1)

Nr 24/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej - Jarosław Słoma/Nowa Era (846/2017)

Nr 25/2018                       

Religia

,,Aby nie ustać w drodze” – podręcznik dla kl. VIII szkoły podstawowej. J. Szpet, D. Jackowiak  – wyd. Św. Wojciech

rodzice kupują we własnym zakresie

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach