Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach

Stare Bajki 51 ,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.starebajki@sosedukator.pl.
tel.857384348

Program "Aktywna Tablica" - realizacja

image.png

REALIZACJA PROGRAMU

 

Dzięki monitorowi dotykowemu nauczyciele naszej szkoły mogli prowadzić dynamiczną lekcję, gdzie oprócz zapisania przez nich niezbędnych informacji, w szybki sposób mogą włączać odpowiedni do tematu lekcji film czy pokazuje zdjęcia. Zakupiony monitor był bardzo chętnie wykorzystywany
w trakcie prowadzonych zajęć co sprawiało, że lekcje były ciekawsze, wzrastała też  motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. W związku
z zawieszeniem stacjonarnej działalności szkoły od 12 marca 2020 roku mogliśmy używać tego sprzętu przez zaledwie 2,5 miesiąca. Jednak jest druga strona – nauczanie zdalne, które trwa od 25 marca 2020 roku zmotywowało nauczycieli do poszukiwania ciekawych materiałów interaktywnych, filmików, itp. Nauczycieli także sami tworzyli pomoce dydaktyczne do wykorzystania na monitorze. Dzięki temu mają bogatą bazę materiałów do wykorzystani w późniejszym czasie nauczania stacjonarnego w szkole. 

Wykorzystanie multimedialnych pomocy dydaktycznych zakupionych  ramach realizacji programu będzie wykorzystywane przez cały okres funkcjonowania szkoły. Używanie multimediów stało się nieodzownym elementem dydaktycznym we współczesnej szkole.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu z naszej gminy – Szkołą Podstawową w Laskowcu. Podczas spotkań nauczyciele dzielili się wiedzą  i doświadczeniami z wykorzystania TIK w pracy z uczniem.

Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania
i uczniów w proces uczenia się.

 

Monitory interaktywne pomogły uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, a tym samym doprowadziły do podniesienia jakości i efektywności nauczania. Podczas procesu nauczania i uczenia się, monitory były wykorzystywane do:

 • tworzenie przez nauczyciela, a rozwiązania przez uczniów ćwiczeń,
 • rozwiązywania przez uczniów zadań na platformach edukacyjnych, np. platforma e-podręczniki,
 • prezentowania przez uczniów wykonanych zadań, np. prezentacje,
 • swobodnego wyświetlania treści z podstawy programowej z e-podręczników lub multibooków oraz ćwiczeń dla całej klasy,
 • stosowania ciekawych i przystępnych dla uczniów metod w trakcie przekazywania lub wyszukiwania informacji poprzez wyświetlanie materiałów interaktywnych, prezentacji lub filmów edukacyjnych, planszy dydaktycznych, reportaży, muzyki, prezentacji, ciekawych gier językowych lub edukacyjnych, korzystanie ze słowników on-line,
 • oglądanie doświadczeń, których nie można było przeprowadzić w szkole,

 

Stosowanie TIK w nauczaniu doprowadził również do:

 • wzrostu świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,
 • podniesienia kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania nowoczesnej technologii
  w procesie efektywnego kształcenia,
 • zwiększenia skuteczności nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz ćwiczeń interaktywnych,
 • zwiększenia atrakcyjności lekcji i zwiększenia motywacji ucznia w aktywnym udziale
  w lekcji oraz do autoprezentacji,
 • zwiększenia skuteczności nauczania indywidualnego,
 • ciekawej wymiany doświadczeń wśród nauczycieli i uczniów,
 • pogłębiania i szukania nowych metod i form pracy w zakresie samodoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • wzrostu aktywności uczniów, zaangażowania na lekcjach, samodzielności oraz odpowiedzialności za efekty własnego uczenia się, a co za tym idzie poprawy wyników nauczania,
 • przystępniejszej nauki języka obcego oraz nauk ścisłych, np. fizyki i skuteczniejszego zapamiętywania poznanych treści przez uczniów wyświetlanych w formie materiałów wizualnych,
 • wdrażania wśród uczniów chęci i umiejętności wyszukiwania i wdrażania nowych koncepcji
  i pomysłów do pracy z różnych źródeł.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami scenariuszami lekcji z wykorzystaniem TIK, które zamieszone są jako załączniki do powyższego artykułu. Ponadto przedstawiam kilka ciekawych adresów stron do wykorzystania na zajęciach.

Strona, gdzie można samemu tworzyć gry i zabawy językowe:

– www.learningapps.org (tworzenie ćwiczeń interaktywnych)

 

Ciekawe zasoby w sieci: strony – linki dotyczące gier, innowacyjnych programów:

– www.pisupisu.pl – ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze, nauka czytania i poprawnego pisania,
– http://www.matzoo.pl – zadania z matematyki,
– www.matematyka.pl
– www.learningapps.org – ćwiczenia interaktywne,
– www.scholaris.pl – scenariusze zajęć,

– http://www.kolorowe-obrazki.pl – kolorowanki tematyczne i arkusze do kaligrafii,
– www.ang.pl – nauka słownictwa i gramatyki,
– www.kahoot.com – quizy,

– www.ling.pl – słownik,

– www.muzykotekaszkolna.pl – filmy nawiązujące do różnych zagadnień związanych z muzyką, definicje, zaprezentowanie postaci związanych z światem muzyki,
– http://www.medianauka.pl – nauka online z biologii, informatyki, matematyki i innych przedmiotów.

 

 

szkolny e-koordynator – Katarzyna SzypcioZAŁĄCZNIKI

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach