Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach

Stare Bajki 51 ,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.starebajki@sosedukator.pl.
tel.857384348

Procedura - egzamin ósmoklasisty

ZARZĄDZENIE NR 14/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BAJKACH

z dnia 17 maja 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U poz 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19  (z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Starych Bajkach Procedury postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty w związku z zagrożeniem koronawirusem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem nr 17/2021 Dyrektora
szkoły i przyjęcia go do realizacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.

 

 

 

 Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Starych Bajkach

   mgr  Katarzyna Szypcio


ZAŁĄCZNIKI

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach