Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach

Stare Bajki 51 ,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.starebajki@sosedukator.pl.
tel.857384348

POWRÓT UCZNIÓW DO SZKÓŁ - WYTYCZNE

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne sanitarne 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole, 
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
  • gastronomia, 
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

(aktualizacja 17.05.2021 r.)

Organizacja zajęć w szkole

 

Ogólne zasady:

Dystans

  • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

  • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

  • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

  • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

  • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

W załączeniu umieszczam cały dokument do zapoznania się osobom zainteresowanym. Dyrekcja


ZAŁĄCZNIKI

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach