Szkoła Podstawowa w Reszkowcach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Reszkowcach

Reszkowce 23,16-200 Dąbrowa Białostocka
e-mail: sp.reszkowce@sosedukator.pl.
tel. 857121011

Cyberprzemoc i inne zagrożenia internetowe

Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Aby zapobiec niepożądanym sytuacjom przedstawiciele Policji rozmawiali uczniami naszej szkoły o niebezpieczeństwach oraz skutkach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu. W dniu 13 lutego 2019 roku odbyła się pogadanka dla uczniów klas IV – VIII naszej szkoły. Tematem spotkania była „Cyberprzemoc i inne zagrożenia internetowe, a odpowiedzialność karna nieletnich”. Policjanci uświadamiali uczniom co to jest cyberprzemoc, wskazywali na inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży z użyciem Internetu, komputera, telefonu komórkowego. Zapoznali uczniów z tym, kim jest nieletni, co to jest czyn karalny, wykroczenie, przestępstwo itp. W oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982r. zapoznali słuchaczy ze środkami, jakie może orzec sąd rodzinny wobec nieletniego. Prowadzący przytaczali różne sytuacje, z którymi mieli do czynienia w swojej długoletniej praktyce, a które dotyczyły nieletnich. Przypominali także uczniom, jakie czyny podlegają karze oraz jakie są najczęstsze przyczyny przestępczości nieletnich. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań, z czego bardzo chętnie korzystali.


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego dzałająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Reszkowcach