Szkoła Podstawowa w Polanie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Polanie

Polana 67, 38-710 Czarna
e-mail: sp.polana@sosedukator.pl
tel 724 484 402

XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

     W dniach 15-16 listopada delegaci z Polany- Dyrektorka Szkoły pani Dominika Podstawska, Prezes Stowarzyszenia „Nasza Polana” - pan Stanisław Myśliński, nauczyciele: Hanna Myślińska, Anna Stępniewska, Jola Jarecka, Andrzej Majewski, przewodnicząca Rady Rodziców Julita Morag, członek stowarzyszenia  „Nasza Polana”- Karolina Smoleńska uczestniczyli w jubileuszu XX lecia Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży połączonego z obchodami  Dnia Edukacji Narodowej.
Delegacja z SP w Polanie uczestniczyła  z racji tego że „Edukator” podjął się prowadzenia naszej szkoły od 01 września 2018 po tym,  jak organem prowadzącym przestali być księża Salezjanie.
      W piątek 15 listopada  sala kina Millenium w Łomży zapełniła się po brzegi przez tłum odświętnie ubranych uczniów, pracowników i gości stowarzyszenia „Edukator”Jubileusz 20 lecia stowarzyszenia to jednocześnie jubileusz 15 lecia prezesowania przez twórczynię Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży - Panią Barbarę Kuczałek.  To z jej inicjatywy przed likwidacją dla oszczędności uratowano 62 małe, zwykle wiejskie szkoły podstawowe, (w tym polańską)  zatrudniając 650 osób w 6 województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, opolskim i podkarpackim. Stowarzyszenie uratowało również dwa duże przedszkola w Łomży Mały Artysta i Wesołe Słoneczko.
Pani prezes Kuczałek przywitała serdecznie wszystkich zaproszonych Gości wśród których byli: pan Wojciech Cybulski-Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty,  Prof. dr hab. Tomasz Sosnowski z Uniwersytetu w Białymstoku,  Zbigniew Kossakowski- Dyrektor CEN w Łomży, Zygmunt Zdanowicz- Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Andrzej Jabłoński- Prezydent Fundacji „Elementarz”, samorządowcy- w tym wójtowie, burmistrzowie i radni,  Olga Muskhelishvili z Civitas Georgika w Gruzji Partnerskiej Organizacji Pozarządowej,  członkowie zarządów Oddziałów zamiejscowych „Edukatora”, byłe dyrektorki edukatorskich szkół. Szczególnie ciepło prezes Kuczałek przywitała całą delegację z Polany w tym Prezesa Stowarzyszenia „Nasza Polana” Stanisława Myślińskiego. Prezes Kuczałek przypomniała , że współpraca z Polaną nie trwa od roku 2018 gdyż w latach 2007-2008 funkcjonowało w Polanie prowadzone przez SOS „Edukator” przedszkole utworzone w ramach projektu “Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej – szansą na harmonijny rozwój dzieci”. Drugie przedszkole z projektu powstało w Hoszowie, a koordynatorką obydwu była Karolina Smoleńska.
Jubileusz uświetniły występy przedszkolaków z Łomży, uczniów ze szkół w Uścianach Starych, Lisach, Niecikach, Spytkowie, Klimaszewnicy
Dwudziestoletni dorobek „Edukatora” przedstawili w liczbach w krótkiej prezentacji  Bartek Żebrowski i Tadeusz Zaremba. We wrześniu 2019 r. wszystkie placówki „Edukatora” miały 2 150 wychowanków i zatrudniały 650 pracowników, w większości nauczycieli, którym z racji likwidacji szkół groziłoby bezrobocie. W różnych latach 24 szkoły musiano jednak wygasić, ze względu na fatalną demografię lub przejęcie przez inny podmiot. Dziś stowarzyszenie prowadzi 36 szkół i  dwa przedszkola . W latach 2003 – 2015 „Edukator” zrealizował 61 projektów na 20 milionów zł, w tym ponad połowę z funduszy unijnych. Stowarzyszenie obejmowało opieką i rehabilitacją dzieci z różnego rodzaju  wadami i deficytami rozwojowymi, prowadził wiejskie przedszkola i punkty przedszkolne, rozbudował kilka szkół, innym naprawił dachy czy tworzył place zabaw.
      Stowarzyszenie otrzymało m.in.: nagrodę w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono, realizowanym pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2002 oraz Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego w roku 2008.
Realizatorki projektów gruzińskich ,,Edukatora” Pani Marzena Rafalska i Pani Jolanta Šimon  oraz Pani Olga Muskhelishvili, przedstawicielka partnerskiej organizacji z Gruzji gdzie „Edukator” prowadził współpracę pedagogiczną i organizacyjną w tworzonych przedszkolach pokazały tę współpracę w prezentacji ze zdjęciami. Podkreślały, że tam przedszkola tworzone były od zera, najczęściej w wioskach położonych wysoko w górach , z bardzo utrudnionym  dojazdem, gdzie całe wioski zbiegały się aby zobaczyć nowe zabawki i książeczki dla dzieci.
Bardzo miłym gestem było wręczenie przez  Prezes Kuczałek medali pamiątkowych  najbardziej zasłużonym przyjaciołom i współpracownikom. Takim medalem został wyróżniony m.in. także prezes stowarzyszenia „Nasza Polana” Stanisław Myśliński.
Pani Prezes otrzymała tytuł  Honorowego Prezesa Stowarzyszenia „Edukator”. w Łomży. Niezwykle wzruszający i bardzo podniosły podczas gali  był moment odczytania laudacji przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia „Edukator” Pana Mikołaja Jednacza oraz słowa uznania i krótka charakterystyka działalności zawodowej Pani Barbary, przedstawiona przez Pana Zygmunta Zdanowicza,  Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
Uczestnicy uroczystości  zgotowali Pani Prezes owację na stojąco, odśpiewali gromkie ,,sto lat” … Było mnóstwo podziękowań, kwiatów, życzeń pomyślności zarówno dla Pani Prezes Barbary jak i dla całego Stowarzyszenia  „Edukator”
           Podczas uroczystości nagrodzeni zostali:
-Dyrektorzy szkół i przedszkoli -  Nagrodami finansowymi Zarządu Stowarzyszenia
-Nauczyciele, Nagrodami finansowymi Prezesa Zarządu, przyznanymi  na wnioski dyrektorów poszczególnych szkół.
Wśród nagrodzonych było po kilka osób z każdej szkoły. Dyrektorka polańskiej podstawówki nagrodziła wszystkich swoich pracowników!11 Wywołując na środek dyrektorkę Dominikę Podstawską prezes Kuczałek nie zapomniała o Panu Andrzeju Majewskim, który funkcję  dyrektora pełnił w ubiegłym roku szkolnym. 
Kolejną częścią obchodów była uroczysta Msza Święta w Katedrze Łomżyńskiej, w intencji wszystkich uczniów, rodziców,  pracowników, współpracowników oraz sympatyków stowarzyszenia „Edukator”. Msza Św. celebrowana była  pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego . Ks.  Infułat Jan Sołowianiuk  podczas kazania bardzo ciepło mówiło dokonaniach całego Stowarzyszenia,  z Panią Prezes Barbara Kuczałek na czele.
Wieczorem   odbyła się uroczysta kolacja w Sali Bankietowej Hotelu „Gromada” w  Łomży. Ponad 200 osób wiwatowało na cześć Stowarzyszenia, wszystkich ludzi Edukatora, na część  Pani Prezes Barbary
Taka gala jak opisany jubileusz czy też coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej są nie tylko okazją do świętowania ale także  do wymiany wzajemnych doświadczeń między dyrektorami
i pracownikami poszczególnych placówek. Dzięki takim spotkaniom i dzięki pełnej ciepła prezes
w osobie pani Kuczałek czujemy się w „Edukatorze” jak w jednej rodzinie…
Następnego dnia, w sobotę 16 listopada,  odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Stowarzyszenia ,,Edukator , które podsumowało minioną, pięcioletnią kadencje  władz Stowarzyszenia  i dokonało wyboru władz na kolejną, pięcioletnią kadencję. 
W wybranym zarządzie zmienił się tylko skarbnik, prezes i wiceprezes pozostali ci sami.
Kiedy pełni wzruszeń i pozytywnej energii żegnaliśmy się z ludźmi Edukatora i z  Panią Barbarą, usłyszeliśmy od Pani Prezes słowa „patrzcie jak to historia zatacza koło,  kiedyś było przedszkole teraz szkoła”…  Jesteśmy „Edukatorowi” bardzo wdzięczni  za uratowanie naszej szkoły , miejsc pracy dla naszych nauczycieli,  za codzienne kontakty i wspaniałą współpracę. Liczymy, ze będzie ona nadal owocna i  kontynuowana dla dobra wspólnego…

            Na koniec pozwolę sobie przytoczyć życiowe motto Pani Prezes, które również usłyszeliśmy podczas uroczystości; motto   zaczerpnięte ze słów  Jana Pawła II

                                                                                                                                                                         „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

                                                                                                                                                                          lecz przez to, kim jest,

                                                                                                                                                                          nie przez to, co ma,

                                                                                                                                                                          lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Autorka artykułu: Karolina Smoleńska

 


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Polanie