Szkoła Podstawowa w Polanie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Polanie

Polana 67, 38-710 Czarna
e-mail: sp.polana@sosedukator.pl
tel 724 484 402

Finaliści z Polany

         Bieszczadzki Park Narodowy w ramach szeroko pojętej edukacji ma w ofercie liczne konkursy skierowane do uczniów w różnych przedziałach wiekowych. I tak, młodzieży , poczynając od klasy VI szk. podst. , proponuje wzięcie udziału w programie pt: ,, Zachowajmy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów’’ . W tym roku była to już 27 edycja  tego programu, dzięki któremu uczniowie mają szansę zdobycia wiedzy o środowisku przyrodniczym Bieszzadów, jego funkcjonowaniu oraz zależnościach w nim panujących. Biorący udział poszerzają wiedzę z zakresu takich nauk jak biologia, geografia, ekologia oraz ochrona środowiska.

       Od wielu lat młodzież  polańskiej szkoły bierze udział w tym programie.  W 27 edycji wzięli udział uczniowie klasy VIII : Kinga Borzęcka, Julia Hermanowicz, Magdalena Makowska i Daniel Galica. Wszystkich uczestników było 274, z 19 szkół z powiatów: leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego. Każdy z uczestników odbył 26 godz. zajęć w BdPN, a były to wykłady w Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych, dwudniowe zajęcia terenowe w Stacji Badawczej w Wołosatem oraz jednodniowa wycieczka  na wybranej ścieżce przyrodniczej w BdPN.

       Sprawdzeniem wiedzy zdobytej na tych zajęciach, było rozwiązanie testu a ponad to  każda szkoła miała jeszcze za zadanie przygotowanie prezentacji na temat BdPN. Po ocenieniu wszystkich uczniów biorących udział w programie, wyłoniono finalistów. Uczniowie z Polany znaleźli się w finale wraz z młodzieżą 5 innych szkół : Lutowisk, Ustrzyk Dolnych nr 2, Tarnawy Dolnej, Zagórza i Myczkowa. Wszyscy finaliści to zwycięscy tegorocznej 27 edycji programu ,, Zachowajmy piękno i walory Bieszczadów’’. Wszystkim serdecznie gratulujemy a naszym uczniom z Polany dziękujemy za godne reprezentowanie i promowanie szkoły w Polanie.

                                                                                                                    Hanna Myślińska


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Polanie