Szkoła Podstawowa w Lutostani
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Lutostani

Lutostań,18-400 Łomża
e-mail: sp.lutostan@sosedukator.pl.
tel. 862193192

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” KONKURS

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
Zapraszam do wzięcia udziału w szkolnym konkursie!
Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2022).
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
2. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).

Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie.
Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.

Prace multimedialne: prezentacje nie powinny zawierać od 12 do 20 slajdów, a filmy nie powinny być dłuższe niż 5 min.
Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A4, maks. A3 techniką dowolną.

Prace należy dostarczyć do szkoły do 25 marca 2022 r.


© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Lutostani