Szkoła Podstawowa w Lisach
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Lisach

Lisy 23, 19-520 Banie Mazurskie
e-mail: sp.lisy@edukator.lomza.pl
tel.876157307
Dyrektor : mgr Justyna Cybulska

Z nagrodami na Święta - konkurs profilaktyczny rozstrzygnięty!

Jednym z celów Programu wychowawczo-profilaktycznego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach jest zapoznanie uczniów, ich rodziców z problematyką konsekwencji uzależnień i ich wpływu na życie człowieka, pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistej.

W dniu 11 III 2022 r. w szkole odbył się konkurs profilaktyczny, którego  celem była:


 - promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych,
 - dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat cyberprzemocy, konsekwencji uzależnień od internetu i ich wpływu na życie człowieka,
 - zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w proces zdobywania  różnorodnych umiejętności życiowych,
 - uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych oraz graficznych promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

Uczniowie wykonali prace temat „Zagrożeniom internetowym mówimy STOP” w następujących formach:
- kl. I - VI - rysunek, plakat,
- kl. VII - VIII - ulotkę.

Prace konkursowe oceniła Komisja, uwzględniając: zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność oraz estetykę wykonania.

W nagrodę 33 uczniów otrzymało słuchawki i piórniki z wyposażeniem o wartości 4 000,00 zł, które zostały zakupione ze środków przeznaczonych na realizację projektu profilaktycznego ph. „Zagrożeniom internetowym mówimy STOP”.
                                                                                                                                                                                                                                       K.L.


© 2023 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Lisach