Szkoła Podstawowa w Laskowcu
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Laskowcu

Laskowiec 46,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.laskowiec@sosedukator.pl.
tel. 857384004

Zdalne nauczanie w kl. IV-VIII od 02.04.2020 do 03.04.2020

Zdalne nauczanie klasy IV - VIII realizowane w dniach od 02.04.2020 do 03.04.2020

 

Matematyka klasa IV ( 02.04.2020)

Temat: Co to jest pole figury?

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 208.

Wykonaj ćwiczenia A i B z podręcznika str. 208 oraz zadanie 1 strona 209.  Odpowiedzi  zapisz w zeszycie.

Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 03.04.2020r.

Wychowanie  Fizyczne klasa IV ( 02.04.2020)

Zdrowe odżywianie. Zatroszcz się o swoje posiłki. Zobacz jak dobre mogą być zdrowe przekąski. 

(Zadanie domowe, wyślij zdjęcie swojego zdrowego posiłku ).

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk&fbclid=IwAR0-DXp8OlbmWOkhsdIrYRNoXupEGa24C3l9CcSyWqFf5bnSf1jRHZFMqos

 

Informatyka Klasa  IV( 02.04.2020)

Temat: O szybkiej komunikacji w Internecie.

Wejdź na stronę WWW.heuristic.pl>blog> komunikacja przez Inernet i obejrzyj film ,,O szybkiej Komunikacji”.

 Informatyka Klasa V

Temat: Muzyka minionych epok.

Obejrzyj prezentację ,,Muzyka w okresie baroku-edukator.pl” na stronie WWW.edukator.pl>muzyka- w- okresie-baroku

Matematyka klasa V (02.04.2020)

Temat: Pola wielokątów – podsumowanie.

Wykorzystaj materiały:

https://www.matzoo.pl/klasa5/wzory-na-obwody-i-pola_33_610

https://www.matzoo.pl/klasa5/pola-czworokatow_33_426

https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza---cwiczenia-przed-sprawdzianem/Df1Do5lg6

Wykonaj zadanie 4 z ćwiczenia  str. 62.

Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 03.04.2020r.

Wychowanie  Fizyczne klasa V ( 02.04.2020)

Zdrowe odżywianie. Zatroszcz się o swoje posiłki. Zobacz jak dobre mogą być zdrowe przekąski. 

(Zadanie domowe, wyślij zdjęcie swojego zdrowego posiłku ).

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk&fbclid=IwAR0-DXp8OlbmWOkhsdIrYRNoXupEGa24C3l9CcSyWqFf5bnSf1jRHZFMqos

 

Matematyka kl. VI ( 02.04.2020)

Temat: Rozwiązywanie równań.

Nauczysz się rozwiązywać równania. Zapoznaj się z materiałem: https://www.matzoo.pl/klasa7/rozwiazywanie-rownan-zestaw-1_57_370

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/DcDkqLKBI

Wykonaj  z ćwiczenia zadania 10, 11,12 str.88. Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 05.04.2020r

Wychowanie Fizyczne klasa VI ( 02.04.2020)

Zdrowe odżywianie. Zatroszcz się o swoje posiłki. Zobacz jak dobre mogą być zdrowe przekąski. 

(Zadanie domowe, wyślij zdjęcie swojego zdrowego posiłku ).

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk&fbclid=IwAR0-DXp8OlbmWOkhsdIrYRNoXupEGa24C3l9CcSyWqFf5bnSf1jRHZFMqos

 

Język polski klasa VI (02.04.2020)

język polski 2 lekcje

Temat: Pisownia wyrazów z  głoskami nosowymi ą i ę

Zapiszcie notatkę:

Literę ę i ą piszemy w wyrazach rodzimych polskich np.:

pęk

pąk,

błąd

ląd

gęś

W wyrazach pochodzenia obcego, zapożyczonych z innego języka  piszemy -on, -om,- em, -en, np.:

kompozycja

kontakt

konsola

kemping

 legenda

Literę ą piszemy w niektórych rzeczownikach i przymiotnikach w Bierniku i Narzędniku:

Biernik  kogo? co? (widzę)

długą brodę

krętą drogę

Narzędnik z kim? z czym?

długą brodą

krętą drogą

także w czasownikach w liczbie mnogiej : uśmiechają się, widzą, piszą, myślą, stoją, będą, zgadują, odnajdą,

 Piszemy ą w  niektórych czasownikach w czasie przeszłym przed ł:

zgrzytnął, zgiął, krzyknął, połknął, zdjął, sprzątnął, wziął

również wtedy, gdy w innych formach danego słowa lub w wyrazach pokrewnych

ą wymieni się na ę, np.”

dąb-dęby, błąd-błędy, głąb - głęby, gołąb-gołębi, trąba-trębacz, gąsior- gęsi

 

Literę ę piszemy w nazwach istot niedorosłych, np.:

pisklę, szczenię, źrebię, jagnię, kocię, cielę, prosię

w Bierniku rzeczowników rodzaju żeńskiego np.:

kogo? co? (widzę) – pannę, sarnę, wannę, ławkę, podłogę, ramę, kuchenkę

w większości czasowników w 1 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym i przyszłym np.:

piszę, myślę, niosę, pójdę, wyślę, maluję, sprzątnę, ugotuję, zamknę, odpocznę.

Literę ę piszemy przed l oraz ł w czasownikach w czasie przeszłym, np.:

płynęli, krzyknęli.

 

W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 1, 2 i 3 z podręcznika str. 204-205

Po zapoznaniu się z regułami ortograficznymi dotyczącymi zapisywania głosek nosowych na stronach 204 – 206,

wykonajcie zadania: 6, 7, 11 z podręcznika strony 206-207

Zeszyt ćwiczeń 2, 3, 4, 7  strony 89-91

W przypadku wątpliwości proszę skorzystać ze słownika ortograficznego lub  skontaktować się z nauczycielem na Messenger czy email.

Termin realizacji 06.04.2020

 

Klasa VI ( 02.04.2020)

język angielski

Temat: Kierunki geograficzne

 

W podręczniku na stronach 28-29 zapoznaj się z nazwami kierunków geograficznych w języku angielskim w punkcie 2.

Skorzystajcie z https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, odszukajcie w planie lekcji język angielski w klasie 6.

Narysuj w zeszycie kompas z podpisanymi kierunkami i się ich naucz.

Wykonaj ćwiczenie 5 str. 29.

Zaznacz kierunki przy miejscowościach.

 

Geografia kl. VII czwartek 02.04.2020

Temat: Gospodarka morska

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronach 142 – 144.

Po zapoznaniu się z tematem odpowiedz na następujące pytania:

  1. Wymień rodzaje towarów, które przeładowuje się w największych polskich portach morskich.
  2. Podaj nazwy głównych gatunków ryb poławianych w Morzu Bałtyckim.
  3. Przedstaw perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 05.04.2020r

 

Wychowanie Fizyczne klasa VII ( 02.04.2020)

Zdrowe odżywianie. Zatroszcz się o swoje posiłki. Zobacz jak dobre mogą być zdrowe przekąski. 

(Zadanie domowe, wyślij zdjęcie swojego zdrowego posiłku ).

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk&fbclid=IwAR0-DXp8OlbmWOkhsdIrYRNoXupEGa24C3l9CcSyWqFf5bnSf1jRHZFMqos

 

Matematyka klasa VII ( 02.04.2020)

Temat: Pierwiastki kwadratowe i sześcienne.

Zapisz  w zeszycie:

Pierwiastkiem kwadratowym z liczby nieujemnej a nazywamy taką liczbę nieujemną b, której kwadrat jest równy liczbie a. Pierwiastek ten oznaczamy symbolem √a.
Pierwiastek kwadratowy nazywany jest również pierwiastkiem stopnia drugiego.
Mówimy, że liczba a w wyrażeniu √a to liczba podpierwiastkowa. Jeśli a≥0 i b≥0, to √a=b, wtedy i tylko wtedy, gdy b²=a. Pierwiastków kwadratowych z liczb ujemnych nie określamy, ponieważ nie znamy takich liczb, które podniesione do kwadratu mają wartość ujemną.

Zapoznaj się:

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK

https://www.matzoo.pl/klasa7/pierwiastkowanie_8_438 - wykonaj ćw. interaktywne

Z ćwiczenia wykonaj zadania 1,2, 3 i 4 str. 59.

Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 05.04.2020r.

Język angielski (02.04.2020) czwartek

Temat: Znak interpunkcyjny w nieformalnym stylu wypowiedzi

Wykonajcie ćwiczenie G z podręcznika str. 69

Zapamiętaj słownictwo z str.69

 

Język polski klasa VII ( 02.04.2020)

Temat: Twórca i jego czasy

Zapoznaj się i zapamiętaj wiadomości z podręcznika na str. 164 dotyczące postaci Henryka Sienkiewicza.

Poszukaj w dostępnych źródłach informacji o życiu literata oraz zanotuj ciekawostki.

Odwzoruj w zeszycie oś jego życia.

Napisz notatkę biograficzną o pisarzu.

Przypominam o obowiązku znajomości utworu Latarnik Henryka Sienkiewicza.

 

Informatyka klasa VII (02.04.2020)

Temat: Programowanie w języku Scratch (2)

Obejrzyj na youtubie film ,,Scratch-Kurs programowania dla dzieci (1/5).

 

Język polski klasa VIII (02.04.2020) czwartek

Temat: Patriotyzm w polskim wydaniu

Przeczytaj wywiad z podręcznika na str. 143-145.

Przemyśl zagadnienie, które jest tematem zamieszczonego wywiadu.

Wyjaśnij w zeszycie  znaczenie następujących słów:

megalomania

etos

patriotyzm

martyrologia

pragmatyczne

 

Wykonaj pisemnie polecenia 3 i 4 strona 145.

 

 Matematyka Klasa VIII (02.04.2020)

Temat: Omówienie i poprawa zadań egzaminacyjnych.

Lekcja na wideo czacie.

Wychowanie Fizyczne klasa VIII ( 02.04.2020)

Zdrowe odżywianie. Zatroszcz się o swoje posiłki. Zobacz jak dobre mogą być zdrowe przekąski. 

(Zadanie domowe, wyślij zdjęcie swojego zdrowego posiłku ).

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk&fbclid=IwAR0-DXp8OlbmWOkhsdIrYRNoXupEGa24C3l9CcSyWqFf5bnSf1jRHZFMqos

 

Informatyka Klasa VIII

Temat: Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

Na stronie Vistula.pl.edu.pl obejrzyj  ,,Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL.

Przyroda klasa IV ( 03.04.2020)

Temat: Uzależnienia są groźne.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 130-134.

Do zeszytu przepisz - To najważniejsze ze strony134

Praca domowa:

Na opakowaniach papierosów muszą się znajdować dobrze widoczne, krótkie informacje na temat szkodliwości palenia. Zaproponuj i zapisz hasła, które mogłyby powstrzymać ludzi przed paleniem papierosów.

Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 05.04.2020r.

 

Godz. z wychowawcą kl. IV - V ( 03.04.2020)

Temat: Omówienie zasad zdalnego oceniania.

Przesyłam zasady oceniania obowiązujące podczas kwarantanny. Proszę o zapoznanie się i przekazanie informacji rodzicom. Zasady zamieszczone są na stronie szkoły.

Muzyka klasa IV (03.04.2020)

Zapoznać się z materiałem podręcznika ze stron 89 – 100 oraz przepisać do zeszytu i uzupełnić poniższą kartę pracy, a także przepisać definicje: folklor, polskie tańce narodowe.

Wykonaną kartę odeślij do nauczyciela na e-maila: laskowiec@archibial.pl

 

Klasa 4

03.04.2020 - piątek

 

język polski

Temat: Świat baśni

 

Dziś będziemy rozmawiać i pisać o baśni, o cechach  tych utworów. Poznamy czterech autorów najpopularniejszych baśni, przypomnimy sobie tytuły tych niezwykłych opowieści oraz zastanowimy się nad czarodziejskimi przedmiotami występującymi w baśniach.

 

W podręcznikach na stronach 212-213 macie ciekawą ilustrację związaną z dzisiejszym tematem lekcji. Zapoznajcie się z nią i uzupełnijcie luki słowem pasującym do wymienionych w nawiasie:

Baśń to opowieść pełna:

………………………. ( czarodziejska różdżka, zaklęcie, tajemnicze mikstury)

……………………. ....(inaczej wyobraźnia, marzenia, niezwykłe pomysły)

Polecenie:

Wymień europejskich twórców baśni:

a)…………………………………….

b)…………………………………….

c)…………………………………….

Wymień tytuły sześciu baśni, których bohaterami są przedstawione na ilustracji w podręczniku postacie, pamiętaj o poprawnym zapisie.

 Jakie czarodziejskie przedmioty występują w baśniach? Wymień i napisz jakie mają niezwykłe właściwości. Polecenie 3 str. 214

W zeszytach ćwiczeń  na stronach 134-135 przeczytajcie tekst pt. Loteria i uzupełnijcie tabelę w ćwiczeniu 1. Czy opowieść przypomina baśń? Jaką  międzynarodową nagrodę zdobyła ostatnio Olga Tokarczuk?

https://epodreczniki.pl/a/o-dlugowlosej-pannie-uwiezionej-w-wiezy/DQIWLRH8U

pod tym linkiem w epodręcznikach znajduje się baśń braci Grimm, proszę o wysłuchanie jej oraz wykonanie w zeszycie ćwiczeń 1 (zagadka) i 6 (realistyczne, fantastyczne, zakończenie)

 

 Matematyka klasa V (03.04.2020)

Temat: Pola figur – sprawdzian.

Przesyłam zadania, które należy rozwiązać i przesłać rozwiązania na mojego maila do godz. 11. Powodzenia

Muzyka klasa V (03.04.2020)

Zapoznać się z materiałem  podręcznika strona 111 – 118 i uzupełnić  poniższą kartę pracy. Wykonaną kartę odeślij do nauczyciela na e-maila: laskowiec@archibial.pl

 

 

 

Biologia klasa VII (03.04.2020)

Temat: Układ wydalniczy – podsumowanie.

Wykonaj test z podręcznika str. 161-162. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 03.04.2020r. do godz. 12.00

 

Język angielski klasa VII (03.04.2020) piątek

Temat: Kompletowanie treści emaila

W podręczniku ze str. 69 proszę wykonać ćwiczenia F.

Zapoznaj się z treścią ćwiczenia i uzupełnij luki właściwymi słowami.

Dla osób chętnych: Napisz odpowiedź w postaci emaila zwrotnego do tego z ćwiczenia.

 

Język polski  klasa VII (03.04.2020)

Temat: Okoliczności powstania utworów Henryka Sienkiewicza oraz płynące z nich przesłanie.

 

Wymień tytułu powieści wybitnego pisarza, które wchodziły w skład Trylogii

 

Opisz w zeszycie moment historyczny, w którym tworzył pisarz oraz cel – przesłanie jego utworów.

 

Biologia klasa VIII (03.04.2020)

Temat: Przystosowania organizmów do pasożytnictwa

 

Cele lekcji: Poznasz rodzaje pasożytów. Wymienisz przykłady przystosowań pasożytów do prowadzonego przez nie trybu życia. Omówisz wpływ pasożytów na inne organizmy.

Obejrzyj animację docwiczenia.pl Kod: B8UFFM

Zapoznaj się z materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/D1CBkjuXj

 

Notatka do zeszytu:

Pasożytnictwo jest zależnością, w której pasożyt żyje kosztem drugiego osobnika zwanego

żywicielem.

Pasożyty zewnętrzne (np. kleszcz pospolity, pchła psia) żyją na powierzchni ciał żywicieli,

a pasożyty wewnętrzne (glista ludzka, tasiemiec uzbrojony) – wewnątrz ich ciał.

Przystosowania pasożytów do prowadzonego przez nie trybu życia to m.in.: narządy czepne,

zanik niektórych narządów, wchłanianie pokarmu całą powierzchnią ciała, wytwarzanie

dużej liczby jaj.

Pasożyty mogą powodować groźne choroby (np. tasiemczycę, glistnicę, świerzb). Niektóre

pasożyty mogą także przenosić bardzo niebezpieczne choroby (np. boreliozę i kleszczowe

zapalenie opon mózgowych).

Ciekawostki

  1. Niektóre muchówki, będące pasożytami ptaków, tak silnie trzymają się swojego żywiciela, że nie odpadają podczas lotu. Dodatkowo posiadają bardzo twardy chitynowy pancerzyk utrudniający rozgniecenie owada nawet twardym, ptasim dziobem.
  2. Ślimak bursztynek, żerując w wodzie czasem zjada larwę przywry, która następnie w nim się rozwija i wnika do czułków. Czułki ślimaka powiększają się, przybierają jaskrawe kolory i poruszają się, do złudzenia przypominając gąsienice. Takie niezwykłe czułki zwracają uwagę ptaków owadożernych, które je połykają. W układzie pokarmowym ptaka przywra dojrzewa i rozmnaża się.

Praca domowa:

Omów znaczenie pasożytów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Zdjęcia wykonanych zadań wysyłamy na  Messengera lub maila ewa-kosiorek2@wp.pl.

Kontakt z nauczycielem na  Messengerze. Termin realizacji do 08.04.2020r.

 

Język angielski (03.04.2020) piątek

Temat: Pisanie kartki z wakacji - stosowanie różnych czasów w redagowaniu tekstu

 

W podręczniku na stronie 53 należy zapoznać się  z użytecznym słownictwem i je zapamiętać.

Zanotujcie w zeszycie. Wejdźcie na https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje i znajdźcie lekcje angielskiego w planie lekcji klasy 8.

Wykonajcie ćwiczenia A i D ze stron 53-54

 

 

 

 

 

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Laskowcu