Szkoła Podstawowa w Laskowcu
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Laskowcu

Laskowiec 46,19-104 Trzcianne
e-mail: sp.laskowiec@sosedukator.pl.
tel. 857384004

Obchody Konstytucji 3 Maja

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 228 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy organizując uroczystą akademię, którą rozpoczęto wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Po wysłuchaniu części artystycznej  dotyczącej uchwalenia Konstytucji 3 Maja, głos zabrała pani dyrektor Ewa Kosiorek. W swym wystąpieniu podziękowała za przygotowanie apelu, przeprowadziła również rozmowę z uczniami na temat 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego dzałająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Laskowcu