Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej

Kamienna Nowa 41,16-200 Dąbrowa Białostocka
e-mail: sp.kamiennanowa@sosedukator.pl.
tel. 857129177

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie plastycznym "Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka"

KONKURS PLASTYCZNY

 „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”

 

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej.

CEL – kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka, a także wzbogacenie wiedzy o jego podstawowych prawach i wolnościach.

UCZESTNICY – do uczestnictwa w konkursie mogą przystąpić uczniowie SP w Kamiennej Nowej z klas IV-VII.

TECHNIKA – wykonanie plakatu w formacie A3, z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych. W tytule plakatu należy zapisać jakiego prawa człowieka dotyczy.

TREŚĆ PRACY – plakat powinien symbolicznie ilustrować wybrane przez siebie prawo człowieka, spośród III generacji praw człowieka. Wyboru prawa człowieka do plakatu należy dokonać z dołączonej tabeli „Generacje praw człowieka”.

TERMIN – termin składania prac do:  8 grudnia 2021 r.

NAGRODY – dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Zapraszamy do udziału!


© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej