Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej

Kamienna Nowa 41,16-200 Dąbrowa Białostocka
e-mail: sp.kamiennanowa@sosedukator.pl.
tel. 857129177

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

 

8 maja przypada Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek.

Święto zostało ustanowione w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy. Tegoroczne hasło święta brzmi: “Znajdziesz mnie w bibliotece”. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Zapraszamy także na stronę www.tydzienbibliotek.sbp.pl poświęconą ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek.

Obecnie w Polsce działa prawie osiem tysięcy bibliotek publicznych, ponad 30 tysięcy bibliotek szkolnych, a także biblioteki naukowe przy uniwersytetach i szkołach wyższych oraz biblioteki prywatne, prowadzone przez różne instytucje i firmy.

O ile większość uczniów przynajmniej raz na jakiś czas korzysta z biblioteki, choćby wypożyczając obowiązkową lekturę, to wśród dorosłych Polaków odsetek czytających i korzystających z bibliotek jest znacznie mniejszy. Badania pokazują, że tylko 37% Polaków w 2018 zdeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku.
Biblioteki na różne sposoby próbują przyciągnąć czytelników i przekonać nas do czytania.

Czy biblioteki przetrwają? Czy zastąpi je Internet a zawód bibliotekarza stanie się zawodem zanikającym? I czy po prostu biblioteki będą potrzebne?  Biblioteka to ośrodek, który pielęgnuje naszą wiedzę, gromadzi ją i udostępnia. Dlatego tak ważna jest kultura czytania, kultura książki oraz kształtowanie nawyków czytelniczych już od najmłodszych lat…

 


© 2021 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej