Szkoła Podstawowa w Długołęce
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Długołęce

Długołęka 50,19-111 Krypno
e-mail: sp.dlugoleka@sosedukator.pl.
tel. 857169019

Szkolenie "OZOBOTY-KODOWANIE W ŚRODOWISKU OFFLINE I ONLINE"

image-1.png

 

Szkolenie Ozoboty-kodowanie w środowisku offline o online-odbyło się 29 października 2019r w szkole Podstawowej w Długołęce. Wzięło w nim udział 15 nauczycieli łącznie z dwóch szkół podstawowych: z SP w Długołęce oraz SP w Konopkach-Pokrzywnicy. Szkolenie przeprowadziła firma MITEL z Ełku.  Celem szkolenia było poznanie technik pracy z ozobotem w środowisku online i offline umożliwiających kształcenie myślenia algorytmicznego i logicznego oraz rozbudzanie zainteresowań programistycznych. Program szkolenia:

1.Warsztaty z ozobotami -rozbudzanie zainteresowań programistycznych: tworzenie kodów z warunkami, algorytmów, pętle, elementy logiki

2.Obudowa metodyczna- scenariusze lekcji

3.Znaczenie technik efektywnego rozwiązywania problemów w budowaniu kompetencji programistycznych, doskonaleniu myślenia abstrakcyjnego i logicznego oraz integracji zespołu.

4.STEM w edukacji czyli jak wykształcić pracowników przyszłości

Nauczyciele zostali  zaopatrzeni w rekomendowane zasoby Internetu, gotowe narzędzia, scenariusze, inspiracje.

szkolenie odbyło się w ramach Projektu „Wsparcie  edukacji dzieci w szkołach podstawowych w Długołęce i w Konopkach-Pokrzywnicy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Długołęce