Szkoła Podstawowa w Długołęce
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Długołęce

Długołęka 50,19-111 Krypno
e-mail: sp.dlugoleka@sosedukator.pl.
tel. 857169019

Projekt: Wsparcie edukacji dzieci w szkołach podstawowych w Długołęce i w Konopkach-Pokrzywnicy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

image.png

 

Wsparcie  edukacji dzieci w szkołach podstawowych w Długołęce i w Konopkach-Pokrzywnicy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych  projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny

Działanie  9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

Beneficjencient to, Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" 18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 29A.

Jednostki realizujące –  to:

  1. Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła Podstawowa w Długołęce,
    adres: Długołęka 50;19-111 Krypno
  2. Stowarzyszenie Edukator w Łomży Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy,

adres: Konopki-Pokrzywnica 9, 16-075 Zawady

 

Projekt realizowany od 01.09.2019 do 30.06.2021r

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych w tym w zakresie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Realizacja zajęć dodatkowych i rozwijających uzdolnienia oraz wyjazdów edukacyjnych.
  2. Indywidualizacja pracy z uczniem z SPE. Realizacja zajęć logopedycznych oraz utworzenie 2 pracowni logopedycznych. .
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli-szkolenia
  4. Doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z tych szkół. Wyposażenie szkół w tablety, monitory interaktywne, Roboty PHOTON, Ozoboty.
  5. Nauka programowania dla uczniów-zajęcia pozalekcyjne

                                                                                                                                                                                                           Barbara Pac-koordynator projektu


© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Długołęce