Szkoła Podstawowa w Choszczewie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Choszczewie

Choszczewo 62, 11-731 Sorkwity
e-mail: sp.choszczewo@sosedukator.pl.
tel. 897428111

„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”

Nasza szkoła wzięła udział w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie”

Na lekcjach wychowawczych starszym uczniom przedstawione zostały potrzeby i możliwości osób, które nie widzą lub widzą bardzo słabo. Po obejrzeniu prezentacji młodzież mogła porozmawiać o swoich refleksjach i spostrzeżeniach dotyczących problemów osób niewidomych czy niedowidzących. Zajęcia z młodszymi dziećmi polegały na uzmysłowieniu z jakimi problemami borykają się osoby niewidome.

Celem przeprowadzonej kampanii było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, zwiększenie integracji osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Zajęcia wzbudziły u uczniów zainteresowanie i wiele emocji dlatego mamy nadzieje, że zgodnie z celami kampanii uwrażliwimy naszych uczniów na ten rodzaj niepełnosprawności.


© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Choszczewie