Szkoła Podstawowa w Choszczewie
SOS Edukator w Łomży

Szkoła Podstawowa w Choszczewie

Choszczewo 62, 11-731 Sorkwity
e-mail: sp.choszczewo@sosedukator.pl.
tel. 897428111

CYKL WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH

Jednym z głównych zadań wychowawczych naszej szkoły jest profilaktyka. Ma ona na celu wychowanie ucznia, który dobrze znając swoją wartość, potrafi eliminować swoje „słabe strony”, nie ulega negatywnym wpływom, broni swego stanowiska nie naruszając praw innych i jest wolny od ulegania wszelkim używkom. W obecnej rzeczywistości dzieci już od najmłodszych lat mogą spotykać się z problemami takimi jak agresja (tak fizyczna, jak i psychiczna), cyberprzemoc, stres, uzależnienie od narkotyków, alkoholu czy komputera. Aby we właściwy sposób wpływać na kształtowanie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży organizujemy warsztaty profilaktyczne dla naszych uczniów.
W czerwcu podczas cyklu warsztatów nasi najmłodsi uczniowie dowiedzieli się co znaczy uzależnienie od komputera i jaki niekorzystny wpływ na ich zdrowie i relacje z rówieśnikami ma zbyt długie przebywanie przed monitorem. Mali uczniowie dowiedzieli się również, że rodzajem przemocy jest dokuczanie kolegom i koleżankom oraz poznali techniki obrony w sytuacji, gdy sami są ofiarami agresji słownej. Poznali także specyfikę i zyski wynikające ze stosowania asertywności w codziennym życiu. 
Starsze grupy uczniów rozmawiały na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą zbyt częste, bezrefleksyjne, używanie telefonu komórkowego, czy uzależnienie od Messengera oraz otrzymały wskazówki dotyczące tego, jak świadomie, mądrze korzystać z telefonu komórkowego i poszukiwać za jego pośrednictwem treści wartościowych. Nasza młodzież usłyszała także jakie są konsekwencje agresji i przemocy stosowanej na terenie szkoły oraz ćwiczyła sposoby radzenia sobie z własną złością i gniewem poprzez ćwiczenia relaksacyjne. Podczas kolejnych godzin warsztatów uczniowie poznali techniki aktywnych metod nauki oraz różne style uczenia się, po to aby w pełni wykorzystywać cały swój potencjał umysłowy w zdobywaniu wiedzy. 
Na zakończenie kilkugodzinnych warsztatów przypomniano uczniom zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji oraz utrwalono wiadomości na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.


© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Szkoła Podstawowa w Choszczewie