SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zajecia z Logopedą

Przeciętny czas jednych zajęć (jednej sesji) wynosi 0,50 h ( 30 min) Celem realizowanej logoterapii indywidualnej jest wypracowanie różnych sposobów komunikacji werbalnej i pozawerbalnej (mimiczna, gestora, dotykowa), wyrobienie rozumienia pojęć słownych, kształtowanie  poprawnych  zachowań w kontaktach       z innymi ludźmi, prawidłowych relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi, panowanie nad emocjami, umiejętność uczestnictwa w zabawie, umiejętność stosowania alternatywnych metod komunikacji. Podczas terapii korygujemy zaburzenia  artykulacyjne, prowadzone są ćwiczenia wspomagające rozwój mowy (ćwiczenia oddechowe i oddechowo-głosowe ukierunkowane na czynność mowy, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia rozumienia wypowiedzi i pamięci słownej, ćwiczenia logarytmiczne, usprawniano motorykę  drobnych ruchów palców i realizowano  tworzenie asocjacji wzrokowo-dotykowo-ruchowej, wykonywano ćwiczenia głosowe, ćwiczenia artykulacyjne warg, języka, podniebienia miękkiego oraz ćwiczenia korygujące sferę artykulacyjną   np. uwrażliwianie miejsc artykulacji poszczególnych głosek, ćwiczenia służące ustawieniu narządów artykulacyjnych danej głoski w izolacji i utrwalanie jej w wyrazach w różnych pozycjach, wyrażeniach, zdaniach, wierszykach, rebusach, historyjkach obrazkowych, mowie opowieściowej. Rozwijamy słownictwo oraz struktury  językowe, opanowanie podstawowego słownictwa związanego z osobami i przedmiotami z najbliższego otoczenia, pokarmami, ubraniem, domem, zwierzętami, pojazdami, rozwijamy zasób słownictwa biernego i czynnego.

GALERIA

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2019 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego dzałająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży