SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

OPIS PROJEKTU

1) Kierunek pomocy
2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2) Typ projektu Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
3) Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt o zlecenie realizacji którego ubiega(-ją) się Wnioskodawca (-y)
Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
4) Cel projektu Uzyskanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu samodz. i niezależności dzieci niepełnosprawnych, zniwelowanie, zahamowanie lub znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji, podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dziecka w procesie rehabilitacji, podniesienie świadomości rodzin i osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo społeczno-prawne, pedagogiczne, psychologicz.
5) Tytuł projektu, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę (-ów) Długofalowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja szansą na rozwój i samodzielność dzieci niepełnosprawnych
6) Rodzaj projektu Projekt wieloletni
7) Liczba okresów finansowania, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w których mieści się planowana realizacja projektu 3 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży