SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Beneficjenci projektu

Beneficjentami ostatecznymi zadania są dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku 1-14 lat , zamieszkała na terenie objętym działaniami projektu t.j. w Łomży, pow. łomżyńskim, zambrowskimi kolneńskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z małych środowisk wiejskich, które mają znacznie ograniczony dostęp do właściwej rehabilitacji. Wszyscy beneficjenci zadania posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydane w związku z istniejącymi wadami i uszkodzeniami organizmu. Przewidywani uczestnicy projektu, z uwagi na zbyt ubogą ofertę pomocy w miejscu zamieszkania, mają znacznie ograniczony dostęp do kompleksowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług rehabilitacyjnych świadczonych nieodpłatnie. Mając na względzie troskę o racjonalne wykorzystywanie podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych działań oraz trwałość osiąganych efektów wsparcia i rehabilitacji przewidujemy przeprowadzenie szczegółowych diagnoz wstępnych i zaprogramowanie zindywidualizowanych, skutecznych, kompleksowych oddziaływań terapeutycznych . Planujemy również realizację niektórych form wsparcia z udziałem rodziców, w celu przygotowania ich do realizowania niektórych elementów rehabilitacji i wsparcia dziecka w domu. Planowane poradnictwo społecznoprawne, pedagogiczne i psychologiczne będzie stanowić formę wsparcia rodziców i osób z najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych w rozwiązywaniu bieżących problemów. Wszystkie działania będą dostosowane do aktualnych możliwości psychoruchowych każdego dziecka Działania na rzecz rodziców będą uwzględniały zgłaszane przez Nich potrzeby .

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży