SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

UWAGA !!! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT Zapytanie ofertowe nr EDU-WM2/2019 na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do pracowni przedmiotowych dla uczestników projektu pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu". Przedmiot zamówienia obejmuje cztery moduły przedmiotowe: Fizyka, Geografia, Matematyka, Przyroda-Biologia i  jest  opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO

Trym postępowania - zasada konkurencyjności (o odniesieniu do poszczególnych składników dostawy)

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie biura Zamawiającego:
 ul. Polowa 57C, 18-400 Łomża w terminie do dnia 19 marca 2019 do godz. 12.00

NOWY TERMIN SKŁDANIA OFERT; 21.03.2019


ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży