SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch

Zapytanie ofertowe nr EDU-WM-1/2019Ch w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni chemicznej w szkołach podstawowych w Cichym, Mazurach, Choszczewie, Kozłowie, Uścianach, Spytkowie, Lisach, Żytkiejmach woj. warmińsko-mazurskie uczestniczących w projekcie pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPWM.02.02.01- 28-0165/17

Termin składania ofert: 25 lutego 2019 godz. 14 w siedzibie Zamawiającego

 

Edycja: 21 lutego 2019 

"W związku z pytaniami dotyczącymi uszczegółowienia „poz Ch.03 – Dygestorium”
zamawiający wyjaśnia przypadkowy błąd drukarski opisu zamawianego produktu.
Było:
poz Ch.03 Dygestorium do pracowni chemicznej. Górna komora (manipulacyjna) Przód i boki tylna ścianka zabudowana)- służy do przeprowadzania doświadczeń przez chemika. Hartowane szyby oraz komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami. Niezbędne wyposażenie: oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 V, zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem, bateria kpl z podłączeniem, palnik gazowy z zaworem oraz nabojem. wyciąg elektryczny oraz rura odprowadzająca
Powinno być :
poz Ch.03 Dygestorium do pracowni chemicznej. Górna komora (manipulacyjna: przód i boki przeszklone, tylna ścianka zabudowana)- służy do przeprowadzania doświadczeń przez chemika. Hartowane szyby oraz komora wyłożona kwasoodpornymi płytkami. Niezbędne wyposażenie: oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 V, zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem, bateria kpl z podłączeniem, palnik gazowy z zaworem oraz nabojem. wyciąg elektryczny oraz rura odprowadzająca

Zmiany wytłuszczonym drukiem.
Ponieważ sprecyzowanie opisu w żaden sposób nie zmienia funkcjonalności przedmiotu, a pozwala realizującym zamówienie lepiej zrozumieć potrzeby zamawiającego termin składania ofert pozostaje nie zmieniony."


ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży