SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zapytanie Ofertowe nr EDU/1/F/2020 na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020

Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch rocznych badań przez biegłego rewidenta dotyczących sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, w ramach każdego z przeprowadzonych badań, obszarów działalności Zamawiającego.
Oferta powinna być przesłana do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 na formularzu załączonym do niniejszego zapytania z opisem na kopercie „badanie sprawozdania finansowego 2019 i 2020 ” za pośrednictwem:
- pocztą na adres: Stowarzyszenie Edukator” 18-400 Łomża , ul. Wojska Polskiego 29 A
- kurierem lub osobiście na adres siedziby biura: Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,ul. Polowa 57 C

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane


ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2022 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży