SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zapytania ofertowe nr: 01/EDU/2018-SP-Ges ; 02/EDU/2018-SP-Ges; 03/EDU/2018-SP-Ges

Zapytania ofertowe nr:  01/EDU/2018-SP-Ges ; 02/EDU/2018-SP-Ges; 03/EDU/2018-SP-Ges

Przedmiotem zamówienia 01/EDU/2018-SP-Ges jest usługa prowadzenia zajęć psychologicznych indywidualnych i grupowych  w Szkole Podstawowej w Gęsi gm. Jabłoń dla dzieci od klasy pierwszej wzwyż.

Przedmiotem zamówienia 02/EDU/2018-SP-Ges jest usługa prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć rozwijających z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Gęsi gm. Jabłoń dla dzieci od klasy pierwszej wzwyż w 6 grupach wiekowych.

Przedmiotem zamówienia 03/EDU/2018-SP-Ges  jest usługa prowadzenia warsztatów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gęsi gm. Jabłoń dla dzieci od klasy pierwszej wzwyż w 2 grupach.

Wszelkie informacje dotyczące  poszczególnych zapytań ofertowych zawarte są w załącznikach poniżej.

Aktualizacja 22.02.2018:

W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego 01/EDU/2018-SP-Ges zleceniodawca wyjaśnia: 

Pytanie 1)  "czy ofertę trzeba dostarczyć osobiście?"

Odp.: Nie ma znaczenia sposób dostarczenia oferty, należy dotrzymać terminu złożenia oferty, którą można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście. (Zgodnie z pkt 5.4 oferty)

Pytanie 2)  "na ile wykonawca ma wpływ harmonogram pracy? Np. żeby ustalić stałe dni i godziny?"

Odp.: Harmonogram pracy szkoły tzn. godziny w których pracuje szkoła tj. od 7.45-15.00 przez pięć dni w tygodniu, godziny w miarę możliwości do uzgodnienia z wykonawcą. (Zgodnie z pkt 2.2 ppk. 3 oferty)

Pytanie 3) "czy wykonawca-psycholog powinien dysponować narzędziami diagnostycznymi, tj. testami? Czy zapewni to szkoła?"

Odp.: Szkoła do tej pory nie zatrudniała psychologa, nie posiada żadnych narzędzi diagnostycznych. Psycholog powinien dysponować swoim zgromadzonym warsztatem pracy. Ksero dostępne w szkole bez ograniczeń na cele projektu.


ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży