SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy: zapytania ofertowego zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego ze środków PFRON

Zamawiający:
Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży ul Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:31 marca 2019 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje:
• najniższą cenę
• najkrótszy okres realizacji
• inne kryteria: przedstawi udokumentowane doświadczenie


ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2020 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży